Privacyverklaring

Privacyverklaring Schoenmode Hermans

Via deze website worden persoonsgegevens verwerkt. Dit is privacygevoelige informatie en daarom staat een zorgvuldige omgang en beveiliging hiervan bij ons hoog in het vaandel. Wij voldoen bij de verwerking van deze persoonsgegevens aan de eisen die de nieuwe privacywetgeving hieraan stelt. Dit betekent onder meer dat:

– Wij via deze privacyverklaring in kaart brengen met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.
– Wij niet meer persoonsgegevens verzamelen dan nodig zijn voor legitieme doeleinden.
– Zowel wij als de partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken passende maatregelen nemen ter beveiliging van uw persoonsgegevens.
– Het te allen tijde mogelijk is om uw persoonsgegevens op aanvraag in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Schoenmode Hermans is verantwoordelijk voor de wijze waarop gegevens worden verwerkt. Middels deze privacyverklaring brengen wij in kaart welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel wij dit doen. Het verdient de aanbeveling om deze privacyverklaring nauwkeurig te bekijken.

Gebruik van persoonsgegevens
Op het moment dat u gebruikt maakt van onze website, beschikken wij over bepaalde gegevens van u. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

– NAW-gegevens
– Telefoonnummer
– Factuuradres
– E-mailadres
– Betalingsgegevens
– Geslacht
– Geboortedatum
– IP-adres

Reclame
Buiten de informatie die wij op onze website beschikbaar stellen, kunnen wij u tevens op de hoogte brengen van onze nieuwe producten, diensten en acties. Dit kan per: 

– Post
– E-mail
– Social media

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Publicatie
Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Advertenties
Onze webwinkel vertoont advertenties.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.

Cookies
Onze webwinkel maakt gebruik van cookies. Deze worden zowel door ons als door Google geplaatst. U herkent dit aan de mededeling die hierover wordt getoond op het moment dat u onze website bezoekt. Om uw gebruiksgemak te optimaliseren wordt deze mededeling slechts eenmalig getoond bij het eerste bezoek aan onze website. Door verder gebruik te maken van onze website gaat u hier automatisch mee akkoord.

Uiteraard bent u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er in dit geval wel rekening mee dat dit ten koste gaat van de werking van onze website. 

Met Google hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Desondanks hebben wij geen volledige controle over wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, verwijzen wij u naar de privacyverklaring van Google.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om te kunnen inzien hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. De afspraken met betrekking tot de omgang met deze data zijn vastgelegd in een bewerkersovereenkomst met Google. Daarnaast hebben wij Google geen toestemming verleend om de verkregen Analytics data te gebruiken voor andere Googlediensten. Binnen Google Analytics worden IP-adressen geanonimiseerd.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en tevens ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u daarnaast ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens.

Contactgegevens
Schoenmode Hermans

Raadhuisstraat 27
7255 BL Hengelo
Tel: 0575-462547

Beltrumsestraat 23
7141 AJ Groenlo
Tel: 0544-461394